Våra tjänster

Våra tjänsterHar Du ett aktiebolag så kan det vara så att du enligt lag måste Du ha en revisor (beroende på storlek på företaget). Vi är revisor i Ditt företag men vill också vara Din samtalspartner i övriga frågor. Har Du inget aktiebolag men vill bilda ett så ordnar vi även detta.

Redovisning (bokslut, bokföring skatte- och avgiftsredovisning) tillhör våra favorituppgifter.

Funderar Du över din privatekonomi och hur Du på bästa sätt tar ut pengar ur företaget? Helheten är mycket viktig för oss och vi ger Dig förslag på olika alternativ.

Du kanske funderar över vilken företagsform som är bäst för just Dig? Vi hjälper till att reda ut begreppen och hitta den bästa lösningen.

Vill Du överlåta företaget till barnen? Vi hjälper Dig att göra detta på "billigaste" och bästa sätt.

Tycker Du att deklarationsblanketten verkar krånglig? Det är Du inte ensam om. Vi tycker att det är roligt med deklarationer!

Vill dina anställda ha lön? Beräkningen ordnar vi!

Budgetarbete och ekonomisk planering är ju bra har man hört. Vet Du inte riktigt vart Du ska börja (eller sluta)? Låt oss sätta oss ner och titta på detta.

Detta är en del av allt vi jobbar med. Kontakta oss så kan vi titta på vilket behov just Du har.