Revision

RevisionRevision ska ge mervärde och vara till nytta för dig och ditt företag. Vi följer ditt företag under flera år vilket gör att vi är väl insatta i dina förutsättningar.

Genom vår kvalitetssäkrade revision får ditt företag ett kvitto och ett trovärdighetsbevis gentemot kunder, leverantörer, banker och myndigheter på att ekonomin och organisationen håller god standard och uppfyller de lagkrav som ställs på företaget. Detta leder ofta till att det är lättare att få krediter och ger bättre kundvillkor.

Exempel på de tjänster som vi erbjuder inom revision är följande:

  • Lagstadgad revision
  • Frivillig revision
  • Översiktlig granskning
  • Granskning enligt särskild överenskommelse
  • Granskning i samband med intyg eller bestyrkandeuppdrag