Rådgivning

Rådgivning

Företagare behöver ofta ett bollplank och få råd i många olika situationer. Vi på Dahlberg Revision vill vara det självklara valet för dig.

Vi har en bred kunskap och erfarenhet av alla typer av situationer som du som företagare hamnar i. Vid investeringsbeslut behövs ofta kalkyler upprättas för att få finansiering beviljad. Vi hjälper dig att upprätta sådana som ger både dig och en eventuell kreditgivare ett bra beslutsunderlag. I lågkonjunkturer och svåra tider är det extra viktigt att hålla koll på likviditeten och upprätta likviditetsbudgetar för att du ska kunna planera din verksamhet.

Vi har även ett stort kontaktnät av experter som vi kan koppla in i de frågeställningar som kräver extra specialistkunskap.

Exempel på de tjänster som vi erbjuder är:

  • Analyser
  • Likviditetsbudgetar
  • Obeståndsfrågor
  • Kalkyler
  • Rådgivning vid företagsöverlåtelser
  • Skatte- och deklarationsrådgivning