Referenser

Naturvårdsgruppen
Funny by Helen H/Souq Bazaar
Dahlberg Revision ger mig den helhet som jag eftersöker i mitt företagande. Då jag arbetar med skapande verksamhet med kollektioner och dessutom det dagliga i en butik finns det inte tid eller möjlighet att fördjupa mig i regler kring och arbete med ekonomi.
Jag anser att det är bättre man gör det man är bra på. Genom kontinuerlig kontakt och hjälp med ekonomisk planering får jag därmed det stöd och den experthjälp inom området som jag inte har möjlighet att skaffa mig själv. Det finns alltid möjlighet till funderingar, idéer och möten vilket jag upplever som en otroligt bra service och kunskapsbank. Jag försöker själv eftersträva flexibilitet och här får jag det tillbaka.
Helen Holgersson
Skara Websolution AB
D-Tec